جدول نرخ کرایه ایاب و ذهاب یک سال تحصیلی دانش آموزان ویژه خودروهای تاکسی و شخصی سال تحصیلی 1402-1401  *

تعداد روز فعالیت مدرسه در هفته

نرخ بر اساس مسافت (کیلومتر)

از 0 تا 5

نرخ از 5 تا 8

نرخ از 8 تا 12

نرخ از 12 تا 15

بالاتر از 15

5 روزه

19,747,780

20,306,680

25,890,391

28,261,889

توافقی به ازای هر کیلومتر مازاد بر 15 کیلومتر حداکثر 781662 ریال.

6 روزه

24,001,148

24,680,426

31,993,326

34,595,411

توافقی به ازای هر کیلومتر مازاد بر 15 کیلومتر حداکثر 781662 ریال.

 

* نرخ ها همگی به ریال می­باشد.

* نرخ کرایه پیش دبستانی 8 ماهه محاسبه می­گردد.

* نرخ خودروهای ون، معادل 80 درصد نرخ کرایه خودروهای تاکسی و شخصی می باشد.

* به میزان 8 درصد حق بیمه قراردادهای حمل و نقل دانش آموزان به مبلغ کرایه اضافه می گردد.

 

جدول نرخ کرایه ایاب و ذهاب یک سال تحصیلی دانش آموزان ویژه خودرو مینی بوس سال تحصیلی 1402-1401  **

مسافت (کیلومتر)

0 تا 5

بالاتر از 5 کیلومتر

نرخ

9,401,008

به ازای هر کیلومتر مازاد 52120 ریال

 

** نرخ ها همگی به ریال می­باشد.

** به میزان 8 درصد حق بیمه قراردادهای حمل و نقل دانش آموزان به مبلغ کرایه اضافه می گردد.