در صورت جا ماندن اشیاء شما در وسایل نقلیه عمومی می توانید با شماره تلفن

  

۱۸۸۹

 

تماس برقرار نموده و یا جهت تحویل حضوراً به واحد بازرسی 

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

واقع در :

 

میدان صنعت – ابتدای بلوار شهید دهقان – جنب پمپ گازCNG

 

مراجعه نمایید.

تلفن: 37200400

نمابر : ۳۷۲۰۰۳۹۹