واگذاری خدمات جمع آوری ، توزین و انتقال پسماندهای عادی مراکز طرف قرارداد با سازمان از سطح شهر یزد به محل دفن پسماندها یا کارخانه پردازش

واگذاری خدمات جمع آوری ، توزین و انتقال پسماندهای عادی مراکز طرف قرارداد با سازمان از سطح شهر یزد به محل دفن پسماندها یا کارخانه پردازشآگهي مناقصه عمومی

 

 

 

 

 

سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات جمع آوری ، توزین و انتقال پسماندهای عادی مراکز طرف قرارداد با سازمان از سطح شهر یزد به محل دفن پسماندها یا کارخانه پردازش از طریق بخش خصوصی اقدام نمايد. لذا اشخاص حقوقی واجد شرايط مي­توانند طبق برنامه زمانبندی ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان واقع در يزد _ خيابان آيت ا... كاشاني _كوچه دیهیمی _ پلاک 10_ ‌سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد و یا سایت شهرداری یزد به آدرس www.yazd.ir  مراجعه نمايند .

موضوع مناقصه : جمع آوری ، توزین و انتقال پسماندهای عادی مراکز طرف قرارداد با سازمان از سطح شهر یزد به محل دفن پسماندها یا کارخانه پردازش

 1. مهلت اخذ مدارک : پایان وقت اداری روز سه­شنبه1400/7/27
 2. مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/7/28
 3. محل تحویل مدارک : میدان آزادی- ساختمان شهرداری مرکز- طبقه اول- دبیرخانه محرمانه اداره حراست 
 4. زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات ساعت 12 روز پنجشنبه 1400/7/29
 5. متقاضیان میبایست مبلغ 420.000.000 ریال ( چهارصد و بیست میلیون ­ریال ) بابت سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023052337  بانك تجارت ارائه نمایند .
 6. سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی می­ماند، چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابر ماده 20 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده آنها  به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 7. به پیشنهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده يا كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در آگهی ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 8. شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 9. كارفرما امور موضوع اين قرارداد را به صورت حجمي به مدت یکسال شمسی واگذار مي نمايد .
 10. جمع آوري پسماندها الزاماً بايد با 2 خودروي استاندارد پرس با ظرفیت حداقل 4 تن و سال ساخت حداقل 1390  صورت گيرد.
 11. جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه و قرارداد ذکر شده است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن :  36232334- 035  داخلی 107 تماس حاصل فرمائید .

 

برای دریافت اسناد کلیک کنید.