مناقصه محدود تامین نیرو سازمان مدیریت پسماند

مناقصه محدود تامین نیرو سازمان مدیریت پسماند

مناقصه محدود

سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به برگذاری مناقصه محدود با موضوع تامین نیرو اقدام نمايد . لذا خواهشمنداست در صورت تمایل پیشنهاد خود را با توجه به شرایط خصوصی مندرج در اسناد، طبق برنامه زمانبندی ذیل به دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری واقع در میدان آزادی ساختمان مرکزی شهرداری یزد_ طبقه اول تحویل نمایند.

­ مهلت دريافت اسناد از سازمان : تا پايان وقت اداري روز سه­شنبه 19/01/1399

محل دریافت اسناد: دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند واقع در خیابان کاشانی-کوچه دیهیمی-پلاک 10

مهلت تحويل اسناد : تاساعت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 20/01/1399

تاريخ مفتوح نمودن پيشنهادات : رأس ساعت 10:00 صبح روز شنبه 23/01/1399 

 

شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است .

دانلود اسناد

 


 

آدرس کوتاه :