مناقصه جهت تسطیح گودهای مجاز تخلیه خاک و نخاله واقع در محدوده منطقه3 شهرداری یزد

مناقصه جهت تسطیح گودهای مجاز تخلیه خاک و نخاله واقع در محدوده منطقه3 شهرداری یزدآگهي مناقصه عمومی

 

 

 

 

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در نظر دارد باستناد بند یک صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1400/01/17 نسبت به برگذاری مناقصه جهت  تسطیح گودهای مجاز تخلیه خاک و نخاله واقع در محدوده منطقه3 شهرداری یزد_ بلوار فقیه خراسانی پشت کارخانه کاشی مسعود و انتهای کوره­های اکرمیه و همچنین مسیرهای دسترسی به آنها  برای مدت یکسال شمسی  اقدام نماید . لذا اشخاص (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط می­توانند ضمن هماهنگی جهت بازدید از محلهای مورد نظر، حداکثر تا روز  سه شنبه  مورخ 1400/02/07 جهت اخذ اسناد شرکت در مناقصه به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند یا سایت شهرداری به آدرس www.yazd.ir  مراجعه و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/02/08 پیشنهادات خود را طی سه پاکت سربسته ( شامل پاکت الف : سپرده تضمینی -  پاکت ب : اسناد مناقصه ، سوابق و روزمه کاری ، تأییدیه از کارفرمای قبل ومستندات مربوط به مشخصات و مالکیت دستگاه و پاکت ج : فرم پیشنهاد قیمت ) به دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری واقع در میدان آزادی _ساختمان اصلی شهرداری  _ طبقه دوم تسلیم نمایند .

شرایط شرکت در مناقصه :

·        پیشنهاد دهندگان می­بایست مبلغ 340.000.000  ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه نقداً به حساب جاری 2023052337 نزد بانک تجارت در وجه شهرداری یزد پرداخت یا به صورت ضمانتنامه بانکی (ذینفع شهرداری یزد) در پاکت الف ارائه نمایند.

·        سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی می­ماند، چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابر ماده 20 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده آنها  به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

·        به پیشنهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده يا كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در آگهی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·        شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

·        کلیه هزینه ها اعم از چاپ آگهی، مالیات، عوارض و کلیه هزینه های مترتب به عهده برنده مناقصه می­باشد.

·         لدر مورد نظر بايد از نوع كاترپيلار 950 کوماتسو و یا ولوو L90  یا دارای توان کاری مشابه موارد ذکر شده باشد.

تبصره : متقاضیان میبایست حداقل دارای دو دستگاه لدر با مشخصات فوق باشند و مستندات مربوطه را در پاکت ب ارائه نمایند.

·        مدت زمان کارکرد لدر به طور متوسط روزانه 8 - هشت ساعت می­باشد و پیمانکار بايد حسب درخواست كارفرما نسبت به تسطیح گودهای خاک و نخاله و مسیرهای دسترسی اقدام نمايد.

·        حداكثر ساعت كاركرد در ماه 200 ساعت مي باشد .

·        پیشنهادات واصله رأس ساعت 10 پنجشنبه مورخ 1400/02/09 با حضور اعضای کمیسیون مناقصات در دفتر کار رئیس سازمان  مفتوح  و تصمیم­گیری خواهد شد .

·         سایرشرایط در اسناد مناقصه و قرارداد ذکر خواهد شد.

متقاضیان میتوانند جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 36246346_36232334_035 سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد تماس حاصل فرمایند .

اسناد مناقصه
 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.