مزایده غرفه پارکهای سطح شهر

مزایده غرفه پارکهای سطح شهر

دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر داردنسبت به اجاره غرفه های پاركهاي سطح شهر با شرايط  ذيل اقدام نمايد.لذا از واجدين شرايط دعوت به همكاري ميشود.

شرایط عمومی

1-پیشنهاد دهنده می بایست مبلغ ضمانت شركت درمزايده را طبق ليست پيوست براي هر غرفه را به حساب سپرده 54690 بانك تجارت شعبه دهم فروردين واریز و یا طی ضمانت نامه بانکی و يا اوراق مشاركت بي نام به همراه پيشنهاد ارسال نمايد .

2-.به پیشنهادات مبهم – مشروط و مخدوش وفاقد فیش سپرده  ترتیب اثر داده نمی شود .

3- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود

4- كليه كسورات قانوني بعهده برنده مزايده مي باشد.

5- كليه هزينه هاي جانبي (چاپ آگهي و .......) به عهده برنده مزايده ميباشد.

6- سازمان دررد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

7-شرکت کننده میبایست پیشنهاد خودرا طي دوپاكت ممهوربه مهریا امضاءشركت بصورت سربسته تسليم دبيرخانه محرمانه (حراست)شهرداري نمايد.

پاکت الف – مشتمل بر سپرده شركت در مزايده

پاكت ب – مشتمل بر پيشنهادات ريالي شركت كننده                                                       

8- سپرده نفر اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان پارکها باقی می ماند و در صورت عدم همکاری هر کدام سپرده نفر اول و دوم  به نفع سازمان ضبط  خواهد شد/

9- آخرین مهلت ارسال مدارک پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 06/12/1393به دبيرخانه محرمانه (حراست)شهرداري ميباشد.

10- کمیسیون معاملات راس ساعت 8 صبح پنجشنبه مورخ07/12/1393تشکیل و اتخاذ تصميم مينمايد.

شرايط اختصاصي

1-مدت قرارداد  بر اساس شرح در جدول پيوست مشخص گرديده است و تمديد قراردادهاي 7 ماهه تا پايان سال با توافق طرفين و با نظر كارشناسي امكان پذير خواهد بود.  شروع 01/01/1394 میباشد.

تذکر مهم :

الف )شروع قرارداد غرفه کافی شاپ پارک کوهستان از تاریخ 25/04/1394 لغایت 29/12 /1396 میباشد.

ب) شروع قرارداد تنقلات باجه 1 پارک کوهستان از تاریخ 01/03/1394 لغایت 29/12/1396 میباشد.

2- سازمان در خصوص سود و زيان افراد هيچگونه مسوليتي نداشته و برنده موظف به پرداخت اجاره ميباشد.

3- برنده مزايده حق واگذاري غرفه تحت هر عنواني به شخص ديگري را ندارد.                 

4- ارائه مجوز تایید صلاحیت از حراست شهرداری قبل از انعقاد قرارداد الزامی میباشد.

5- افرادي كه از سنوات قبل به سازمان بدهكار ميباشند  ميبايست بدهي خود را قبل از اتمام مهلت ارسال مدارك پرداخت  در غير اين صورت به پيشنهاد آنها ترتيب اثر داده نمي شود.                                                                   

6- برنده مزايده موظف است نسبت به بيمه نمودن محل موضوع قرارداد اقدام نمايد. ( بيمه مسئوليت مدني و آتش سوزي و ...... )                          

7-كليه متقاضيان ميبايست نهايت دقت در خصوص اعلام نرخ پيشنهادي را نموده تا اينكه اگر موردي را انتخاب مينمايد كه مدت زمان دو سال تعريف شده است مبلغ پيشنهادي را در دو ستون ششماهه اول و دوم بصورت مجزا و ماهيانه اعلام نمايد كه در غير اينصورت به پيشنهاد ترتيب اثر داده نميشود. 

8- در زمان عقد قرارداد برنده ميبايست 10% مبلغ كل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام قرارداد به حساب سازمان واريز يا ضمانت بانكي و يا اوراق مشركت تحويل سازمان نمايد.

9- استرداد سپرده حسن انجام كار غرفه هاي تنقلات – لبنيات و ساندويچي منوط به ارائه گواهي از ادارات مركز بهداشت و تعزيرات حكومتي و دارایی و00000  ميباشد.

10- بعضي از عنوان  فعاليتها ميبايست در كيوسك صورت گيرد و تهيه كيوسك نيز بر عهده متقاضي (برنده مزايده) خواهد بود و هيچ گونه وجهي بابت آن پرداخت نخواهد شد. و بلافاصله پس از پايان قرارداد قابل انتقال ميباشد. در غیر اینصورت سازمان راسا و بدون قید و شرط نسبت به انتقال کیوسک به خارج محدوده پارک اقدام خواهد شد./

11 - در صورت مشاهده هر گونه ابهام يا اشكال در اسناد و مدارك مزايده شركت كننده موظف است قبل از اتمام مهلت مقرر مراتب را به سازمان پاركها اعلام در غير اينصورت سازمان هيچگونه مسئوليتي ندارد. 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.