مزایده عملیات جمع آوری پسماندهای خشک شهروندان (تفکیک شده در مبداء) از مناطق پنجگانه شهرداری یزد

مزایده عملیات جمع آوری پسماندهای خشک شهروندان (تفکیک شده در مبداء) از مناطق پنجگانه شهرداری یزد 

 

 

 

 

 

سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد عملیات جمع آوری پسماندهای خشک شهروندان (تفکیک شده در مبداء) از مناطق پنجگانه شهرداری یزد به صورت سنتی و هوشمند (جمع­ آوری پسماندخشک با استفاده از اپلیکیشن­های موبایلی) را به یک پیمانکار واجد شرایط از طریق برگزاري مزايده عمومی واگذار نمايد . لذا اشخاص حقوقی و شرکتهای دانش بنیان واجد شرایط در صورت تمایل می­توانند جهت اخذ اسناد مزایده طبق برنامه زمان­بندی ذیل به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند به آدرس: یزد- خیابان کاشانی- کوچه دیهیمی– پ10 مراجعه و یا از طریق سایت شهرداری به آدرسwww.yazd.ir  اقدام نمایند.

 1. مهلت اخذ مدارک : پایان وقت اداری روز یکشنبه 1400/10/05
 2. مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/10/06
 3. محل تحویل پیشنهادات یزد - میدان آزادی- شهرداری مرکزی یزد - طبقه اول - دبیرخانه محرمانه اداره حراست
 4. زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات روز سه­ شنبه 1400/10/07
 5. متقاضیان میبایست مبلغ 1.500.000.000 ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ­ریال) بابت سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانكي ، اوراق مشارکت و يا واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023052337  بانك تجارت ارائه نمایند .
 6. مدت انجام کار 2 سال شمسی می­باشد، که در پایان سال اول در صورت رضایت کارفرما از عملکرد پیمانکار و انجام شرایط مندرج در قرارداد، برای سال دوم تمدید خواهد شد.
 7. متقاضیان میبایست دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری و همچنین اساسنامه مرتبط با موضوع مزایده(خدمات شهری) داشته باشند.
 8. متقاضیان میبایست توانایی اجرای نرم­افزار (اپلیکیشن) جهت جمع­آوری هوشمند پسماند خشک را داشته باشند.
 9. كميسيون معاملات در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .
 10. سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی می­ماند، چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابر ماده 20 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده آنها  به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 11. به پیشنهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده يا كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در آگهی ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 12. برنده مزايده مي بايست حداكثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ ، نسبت به تجهیز و آماده نمودن مقدمات لازم جهت انعقاد قرارداد و شروع موضوع مزایده اقدام نمايند .
 13. با توجه به بند 5 ماده 11 آئین نامه مالی شهرداريها ، کارفرما هنگام تنظیم و عقد قرارداد حداقل  معادل 10% کل مبلغ پیمان را به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانکار بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت می نمايد .
 14. جزئیات بیشتر در اسناد مزایده ذکر شده است.

**  برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن :  03536232334 داخلی107 امور قراردادها تماس حاصل فرمائید. **

 

برای دریافت اسناد کلیک کنید.