قیمت میوه


   لیست قیمت متعارف عمده فروشی اقلام میوه (درجه 1) در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر یزد      

 

                                                                                                                   تاریخ1396/01/07

 

ردیف 

نام محصول  

دامنه قیمت گذاری

ردیف

نام محصول

دامنه قیمت گذاری

درجه2

درجه1

درجه2

درجه1

1

آلبالو

  -

-

43

طالبی     

ٍ - 10000

2

آلوزرد وشابلون

  -

-

44

طالبی ساوه

 

-

15000

3

آلوقطره طلا

  -

-

45

شمام و ملون و گرمک

 

-

-

4

آناناس

  -

-

46 فلفل دلمه معمولی

 

-

15500

5

انارشیرین معمولی

 

-

-

47

فلفل دلمه گلخانه ای یزدی

 

-

              30000

6

انارشیرین ممتاز

 

-

-

48

کاهو

 

- 19000

7

 

          

-

-

49

کاهو پیچ سالادی

 

-

19000

8

انگور عکسری و خلیلی

 

-

-

50

انواع کدومسمایی

 

  11500

9

انگور ریش بابا

 

-

-

51

کدو حلوایی

 

-

تحت نظر

10

انگور مشکی و رطبی

 

-

-

52

کدو حلوایی صادراتی

 

-

تحت نظر

11

بادمجان گلخانه ای یزدی

 

-

25000

53

کلم بروکلی

 

-

25000

12

بادمجان گلخانه ای بیرونی

 

- 19000

54

کلم گل

 

-

11500

13

بادمجان ابر کوهی

 

  12000

55

کلم قرمز

 

-

8500

14

بادمجان معمولی

 

- 12000

56

کلم برگ

 

- 6200

15

بامیه

 

-

تحت نظر

57

کیوی ممتاز

 

-

-

16

باقلا یزدی

 

-

23000

58

کیوی معمولی

 

-

-

17

باقلا بیرونی

 

-

15500

59

گلابی

 

-

نظر

18

به

 

-

80000

60

گوجه فرنگی گلخانه ای

 

-

15500

19

پرتقال معمولی

 

-

23000

61

گوجه فرنگی معمولی

 

- 13000

20

پرتقال کوهستانی

 

-

3000000

62

گوجه فرنگی نو

 

-

-

21

پرتقال واشنگتنی

  -

43000

63

-

 

-

-

22

پرتقال مارسلین

 

  27000 64 -

 

-

-

23

پیاز زرد

 

-

10000

65

-

 

-

-

24

پیاز قرمز   - -

66

گریپ فروت قرمز

 

- 30000

25

پیاز سفید

 

-

13000

67

-

  - -

26

خربزه

 

-

-

68

لوبیا سبز

 

-

30000

27

-

 

-

-

69

لیموترش سفره ای

 

-

60000

28

خیارسبز گلخانه ای  یزدی

 

- 15500

70

لیموشیرین

 

-

25000

29

خیارسبز

 

-

13000

71

موزخارجی

 

  60000

30

خیارسبزمینی

 

  19000

72

موزایرانی

 

-

-

31

انواع خیارسبزمعمولی

 

-

15500

73

-

 

-

-

32

خیار سبز رسمی

 

- تحت نظر

74

 نارنگی

 

-

40000

33

چغندر

 

-

7500

75

-

 

-

-

34

سبزی خوردن

 

-

19000

76

-

 

-

-

35

سبزی خورشتی

 

- 10000

77

-

 

-

-

36

سیب درختی زرد

 

-

-

78

-

 

-

-

37

سیب درختی قرمز

 

-

-

79

-

 

-

-

38

سیب درختی ممتاز

 

- 50000

80

هندوانه  نو دزفول

  -

تحت نظر

39

سیب گلاب

 

- -

81

 هندوانه 

 

-

12000

40

سیب زمینی

 

  11500   -

 

-

-

41

سیر

 

-

نظر

83

هویج

 

-

10000

42

شلغم

 

-

11500

84

-

 

-

-