واگذاری خدمات جمع ­آوری پسماند خشک با ارزش سطح مناطق سه ­گانه شهر یزد

واگذاری خدمات جمع ­آوری پسماند خشک با ارزش سطح مناطق سه ­گانه شهر یزد


واگذاری خدمات جمع ­آوری پسماند خشک با ارزش سطح مناطق سه ­گانه شهر یزد

واگذاری خدمات جمع ­آوری پسماند خشک با ارزش سطح مناطق سه ­گانه شهر یزد

مزايده عمومي

سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات جمع­ آوری پسماند خشک با ارزش سطح مناطق سه ­گانه شهر یزد  اقدام نمايد . واجدين شرايط مي توانند جهت خرید اسناد از تاریخ درج آگهی با به همراه  داشتن رسید بانکی به مبلغ 300000 ریال واریزی به حساب 2023035750 نزد بانک تجارت شعبه بلوار مدرس یزد  به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد ، به دبيرخانه سازمان واقع در يزد ، خيابان آيت ا... كاشاني ، خيابان شهيد چمران، خيابان رهبر ، كوچه شماره 9 ،‌ سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد مراجعه نمايند.

مهلت خريد اسناد :  تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 08/10/93

مهلت تحويل اسناد :  پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 09/10/93

تاريخ مفتوح نمودن پيشنهادات : روز چهارشنبه مورخ 10/10/93

تاريخ چاپ آگهي :  روز یکشنبه مورخ 23/09/93

 

*جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید در ساعات اداری با تلفن : 36232334_035

یا 09132527131 آقای زارع تماس حاصل نمایید.

*واریز وجه فوق میبایست به ازای خرید اسناد هر منطقه به صورت مجزا باشد.

*جهت دریافت فایل اسناد مزایده پسماند خشک منطقه یک اینجا را کلیک کنید.

*جهت دریافت فایل اسناد مزایده پسماند خشک منطقه دو اینجا را کلیک کنید.

*جهت دریافت فایل اسناد مزایده پسماند خشک منطقه سه اینجا را کلیک کنید.