- گزارش و پیگیری مشکلات شهری از طریق ارسال عکس، فیلم و صوت در قالب app اندرویدی و web app
 
- نظارت شهرداری بر عملکرد پیمانکاران با توجه به app پیمانکاری 
 
- نظارت شهروندان بر عملکرد شهرداری
 
- شرکت شهروندان در نظرسنجی‌ها