نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين جلسه هيئت مديره شركت تعاوني بخش خصوصي

اولين جلسه هيئت مديره شركت تعاوني بخش خصوصي

اولين جلسه هيئت مديره جديد شركت تعاوني شماره يك بخش خصوصي اتوبوسراني با مديريت سازمان جناب آقاي كريمي برگزار گرديد در اين جلسه گزارشي از روز برگزاري انتخابات توسط اعضاء ارائه شد و آقايان حسن عندليبي با 47 رأي حسن افشاري 46 رأي عليمحمد شيخعليشاهي 27 رأي ، محمد رضا مقدسي 27 رأي و محمد علي عندليبي 17 رأي انتخاب شده اند.در اين جلسه اعضاء درخواست و انتظارات شركت تعاوني از سازمان را مطرح كردند. در ادامه جلسه آقاي كريمي مديريت محترم سازمان ضمن تبريك به اعضاء به آنها توصيه نمود با توجه به منتخب شدن شما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي و پاسخگو بودن در خصوص عملكرد آن بخش لذا برنامه ريزي لزوم كار شما خواهد بود و با در نظر گرفتن و محوريت اصلاح والگوي مصرف در بهره وري و خدمات رساني به مردم كه سرمايه اصلي ما هستند كوشا باشيد.